Kobujutsu bij ASK Johan Bult

Sinds 2015 trainen we bij ASK Johan Bult ook in Kobujutsu. Het Kobujutsu is de grootste stijl binnen het Kobudo (oude krijgskunsten) dat afkomstig is van Okinawa. Okinawa is het grootste eiland van de Ryukyu archipel. In mei 2017 heeft Sensei Johan Bult zijn eerste Dangraad in Kobujutsu behaald en is daarmee ook erkend leraar geworden.

Wij zijn lid van “Ryunkyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai Nederland” en wij vallen onder toeziend oog van Sensei Frank van den Nieuwendijk uit Zaandam.

Het Ryukyu Kobujutsu (kortweg Kobujutsu) is een traditionele oosterse vechtkunst die afkomstig is van de Ryukyu eilanden archipel dat onderdeel is van Japan. Het Kobujutsu is een gewapende vechtkunst die zich richt op het trainen van een achttal houten en metalen hand wapens. Deze wapens werden in het oude Japan enerzijds gebruikt door de heersende klasse en anderzijds door de gewone burgerij. Ontwikkeld uit o.a. landbouwwerktuigen kent men de dorsvlegel, handvat van een molensteen, hoefijzer, en nog veel meer. Deze manier van sportbeoefening is zeer apart te noemen daar men de technieken leert die door vele mensen jaren geleden getraind werden als een middel om te overleven. Een stukje geschiedenis bewaren voor het nageslacht door middel van patroonlopen, partneroefeningen (van te voren ingestudeerde gevechten, waarbij het op concentratie aankomt) kan een leuke en sportieve bezigheid zijn. Daarnaast is Kobujutsu een hele mooie aanvulling op karate.

In het Kobujutsu traint men 8 wapens, deze zijn:
• Bo, stok van 1,80m lang
• Sai, metalen drietand
• Tonfa, houten slag en stootwapen
• Nunchaku, twee stokken verbonden met ketting of touw
• Kama, sikkel, gebruikt als paar.
• Tekko, boksbeugel
• Tinbe-Rochin, schild met korte speer
• Surujin, Ketting met dolk

Net als bij het karate bevat het Kobujutsu de volgende onderdelen:
• Kihon (basis technieken)
• Kumite (partner oefening)
• Kata (vast geschreven vorm)

Wat is Ryukyu Kobujutsu

Het Ryukyu Kobujutsu is een van de grootste stijlen binnen het Kobudo. Het Kobudo is net als bij Kung-fu en Karate een overkoepelende term die meerdere stijlen en substijlen heeft. De definitie en uitleg van Kobudo en Kobujutsu geven hier meer uitleg over.

Definitie en betekenis van Kobujutsu en Kobudo
De woorden Kobudo en Kobujutsu bestaan uit de volgende onderdelen:
Ko = Oud,
Bu = Krijskunst,
Do = De weg,
Jutsu = Methode
Dit geeft de volgende betekenissen:
Kobudo: Oude Martial arts of De weg van de oude krijgskunst
Kobujutsu: “De klassieke methode van de krijgskunst

Wat is Kobudo
Zoals de vertaling al omschrijft omhelst Kobudo alle oude Japanse krijskunsten. Het Kobudo dekt alle gewapende en ongewapende oude krijgskunst tradities (ontwikkeld door en voor de krijgers klasse ‘bushi’) die dateren van voor de Meiji restauratie rond 1868. De Meiji restauratie vormt hiermee de scheidingslijn tussen het klassieke krijgskunsten en de moderne vechtsporten (Gendai budo) zoals karate, aikido en Judo.

Scroll naar boven