Shotokan Karate “Kata”

Een kata is een ingebeeld gevecht tegen 7, 8 of meerdere tegenstanders die van alle richtingen aanvallen uit voeren.
Deze denkbeeldige aanvallen worden afgeweerd en de aanvallers worden uitgeschakeld of de moed wordt hen ontnomen om verder aan te vallen.
Deze kata’s hebben een vaste vorm of basis die per stijl kan verschillen, maar de basis is dezelfde.
Van deze basis kan wat betreft standen, richtingen, technieken en zelfs timing niet worden afgeweken.
Dit maakt het extra moeilijk om deze kata’s perfect uit te voeren. Enkel met optimale kontrole, concentratie en inzet kan men een goed resultaat bekomen.

EEN KATA WORDT NIET NAGEDAAN MAAR “BELEEFD.

Er bestaan 26 verschillende “kata’s” in Shotokan Karate.
Hiervan zijn er 15 basis kata’s die Funakoshi naar Japan bracht in 1922, hieraan gaf hij bepaalde kenmerken.

Een overzicht:

Deel 1 : De kenmerken van de 15 basis kata’s gegeven door Funakoshi Sensei.
Deel 2 : Deze kenmerken iets uitgebreider.
Deel 3 : Een korte beschrijving van oorsprong en evolutie

DEEL 1: de kenmerken van de 15 basis kata’s beschreven door Funakoshi Sensei.

Heian Shodan:

voorwaartse en achterwaartse stand, voetbeweging en voorwaartse stoot.

Heian Nidan:

voorwaartse en zijwaartse trap terwijl men van richting verandert.

Heian Sandan:

de verbinding met het lichaam tijdens het blokkeren met de onderarm. Slag met de achterkant van de vuist.

Heian Yondan:

variatie in technieken met de vereiste balans.

Heian Godan:

balans, evenwicht en sprong.

Tekki Shodan:

paardrijstand met heupbewegingen.

Tekki Nidan:

pakkende en hakkende bewegingen.

Tekki Sandan:

snel opeenvolgende technieken en blokkeringen op middenrifniveau.

Bassai-Dai:

voordeel halen uit benadeling door het gebruik van wisselende blokkeringen en het in verschillende mate toepassen van kracht

Kanku-Dai:

variatie in snelle en langzame technieken. Springen.

Jion:

variatie in stapbewegingen met draaien.

Jitte:

krachtige heupbewegingen en het gebruik maken van een stok

Empi:

snelle en langzame bewegingen, hoge en lage lichaamsposities en het omdraaien.

Hangetsu:

Stand met spanning aan de binnenzijde van de benen met coördinatie van het stappen. Blokkeren en stoten met de ademhaling met circulaire arm- en beentechnieken

Gankaku:

Het balanceren op 1 been met zijwaartse trap en slag met rugkant van de vuist.

 

DEEL 2: uitgebreide beschrijving

Heian’s

rustige of vredige gedachten

de 5 Heian”s bevatten vele verschillende technieken en standen. Als deze kata’s goed beheerst worden kan men met een gerust hart een gevecht tegemoet zien. (Shodan-Nidan-Sandan-Yondan-Godan).

Tekki’s

paardrijden

de wijde Kiba dachi stand vormt de basis voor de naam van deze kata’s. Kenmerken zijn diep zitten en druk op de buitenkant van de voeten met de concentratie van de kracht in het center. (Shodan-Nidan-Sandan).

Kanku

kijk naar de hemel

de naam van deze kata is gebaseerd op Ku Shanku, een Chinese militair attaché die deze kata geïntroduceerd heeft. Funakoshi noemde het vervolgens Kanku omdat dit staat voor het heffen van de handen en het kijken naar de lucht, het begin van de kata. (-Sho –Dai).

Bassai

een fort binnendringen

basis van Bassai is het veelvuldig blokkeren met de armen waarbij steeds geprobeerd wordt vanuit een moeilijke positie over te gaan naar een voordelige positie. De inzet en wil die je hiervoor nodig hebt, heb je ook nodig als je een fort wil binnendringen. (Sho – Dai).

Empi

vliegende zwaluw

de belangrijkste beweging van deze kata is een aanval naar het bovenste gedeelte van het lichaam, waarna de tegenstander naar de aanvaller toe wordt getrokken die vervolgens met een sprong op de tegenstander inspringt en opnieuw aanvalt. Dit is overeenkomstig met de manier van vliegen van de zwaluw.

Jion

eigennaam

de Jion-Ji is een oude Boedistische tempel waar de Boedistische heilige Jion verbleef.

Gankaku

een kraanvogel op de rots

onderscheidend voor deze kata is de stand op 1 been, overeenkomstig met een kraanvogel die op het punt staat aan te vallen.

Jitte

tien handen

het goed beheersen van deze kata staat gelijk aan de effectiviteit die je kan bereiken met 10 mannen. Het is een zeer goede fysieke training maar zeer moeilijk onder de knie te krijgen.

Hangetsu

halve maan

tijdens deze kata bewegen de handen en voeten in halve cirkels, vandaar “halve maan”.

Chinte

ongelofelijke handen

in deze kata komen vele draaiende handtechnieken voor.

Unsu = “Handen in de wolken”. De kata met hoogste moeilijkheidsgraad.

Vele open-hand-technieken en enkele moeilijke sprongen typeren deze kata.

Sochin

vrede handhaven

 

Nijushiho

24 (Ni-Ju) richtingen.

 

Gojushiho-Dai

54 (Go-Ju-Shi) verplaatsingen, groot (dai).

 

Gojushiho Sho

54 verplaatsingen, klein (sho).

 

Wankan

koningskroon

 

Ji-in

tempelgronden

 

Meikyo

heldere spiegel.

 

 

 

 

DEEL 3: korte beschrijving van oorsprong en evolutie

Heian Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan.

vredig en kalm (afgeleid van Kanku Dai)

originele naam Pinan, waarbij Heian 1 en 2 zijn omgewisseld. Deze kata’s zijn gemaakt door Y. Itosu in 1905 speciaal voor beginners. Heian is de afkorting voor Heian-Antei (vrede en kalmte).

Tekki Shodan, Nidan en Sandan

paardrijden

heel oude Shuri-te Kata’s, ook naihanchi genoemd.

Bassai Dai

het fort binnendringen.

één van de oudste kata’s, wordt ook Patsai, Patasai of Passai genoemd. Bestaat in verschillende stijlen en kan terug gevonden worden in het oude Oyadomari.

Kanku Dai

naar de lucht kijken

oude Shuri-te kata, ook in verschillende stijlen en vormen. Origineel genoemd naar Kung Siang Chun (Koshokun in het Japans), dit was een Chinees afgezant tijdens de Ming dynasty. Deze kata wordt ook Kwanku, Koshokun en Kushanku genoemd. Hij was de eerste “gevechtskata”. Omdat het zeer moeilijk is deze aan te leren als eerste kata, zijn hiervan de 5 Heian’s afgeleid.

Jion

geen speciale betekenis, Jion is een eigennaam (Boedistische heilige)

waarschijnlijk uit de Jion tempel in China naar Tomari (Japan) gebracht. Een veelvuldige beoefende kata in Shotokan en Wado-Ryu stijl.

Jitte

tien handen

een Tomari-te kata die ook beoefend wordt met een stok in de handen. De lege-hand versie is een uniek voor het Shotokan Karate.

Empi

vliegende zwaluw

oude kata die origineel Wanshu heette en terug te vinden is tot in de 18de eeuw. Overgebracht van Sanaeda en Matsumora naar Sokon Matsumura. Werd uitsluitend in Tomari getraind en is ontwikkeld door Kiyatake. De huidige vorm komt van Y. Itosu.

Hangetsu

halve maan, ook wassende maan genoemd

Naha-te kata. Originele naam is Seishan.

Gankaku

kraanvogel op een rots

de originele naam van deze kata is Chinto. Door Matsumora aan Sokon Matsumura geleerd. De Chinto van Kiyatake wordt in vele stijlen getraind als belangrijke Sagi-Ashi-Dashi, ofwel de voetzool van de ene voet rust tegen de binnenkant van de knie van het andere been. In de Chinto van Itosu (Gankaku) wordt als hoofd zaak de Gankaku-dachi getraind, de voet gehaakt achter de knie. Dit komt alleen voor in Shotokan en shito-Ryu.

Bassa Sho

de mindere van Bassai-dai

gemaakt door Y. Itosu.

Kanku Sho

de mindere van Kanku-dai

gemaakt door Y. Itosu.

Gojushiho Dai

de meerdere 54 richtingen

Originele naam is Useshi en door Funakoshi veranderd in Hotaku. Een Shuri-te kata, aangeleerd door Y. Itosu en een favoriet bij Kenwa Mabuni en Kanken Toyama. Tegenwoordig een kata voor gevorderden bij zowel Shotokan en Shito-Ryu.

Chinte

ongelofelijke of vreemde hande

wordt ook Shoin genoemd en hoogstwaarschijnlijk een oud Chinese kata.

Sochin

de vrede handhaven of ook onbeweeglijk en vastgeworteld

Gemaakt door Ankinchi Arakaki en origineel Hakko genoemd. Uitgebreid veranderd door Yoshitaka Funakoshi en hoofdzakelijk beoefend door Shotokan en Shito-Ryu stijl.

Nijushiho

24 richtingen. Originele naam : Ninseshi

waarschijnlijk gemaakt door Ankichi Arakaki.

Unsu

handen in de wolken

de meest vergevorderde kata in het Shotokan Karate. Hij bevat elementen van de 15 basis kata’s en kan teruggevonden worden tot in de periode van Ankichi Arakaki.

Ji’in

tempelgronden

een Tomari-te kata, originele naam : Shokyo.

Meikyo

heldere of gespleten spiegel

originele naam is Rohai en verdeeld in drie aparte kata’s.

Meikyo kan ook getraind worden met een stok in de handen.

Werd nooit door Gichin Funakoshi uitgebreid aangeleerd, waarschijnlijk omdat het Sabkaku-tobi inhield (driehoekssprong). Deze sprong werd vroegere tijden beschouwd als een geheime en godsdienstige techniek.

Wankan

koningskroon

wordt ook Hito en Shiofu genoemd, een erg oude Tomari-te kata.

Tot aan Matsumora terug te vinden en wordt beoefend in Shotokan en Shito-Ryu.

 

 

Downloads met tekeningen van de kata’s

Heians

Heian

Tekkis

Tekki

Hoge kata’s